اقلام دارویی غیر مجاز در تور گرجستان

اقلام دارویی غیر مجاز در تور گرجستان

در سفر به کشور گرجستان می بایست با توجه به قوانین آن کشور ، وسایل و داروهایی که به همراه می بریم را چک نماییم و در صورتی که برخلاف قوانین آن کشور بود از بردن این داروها بدون داشتن مجوز های لازم مانند نسخه ی مورد تایید سفارت گرجستان  صرف نظر کنیم. به همراه داشتن  داروهای ذیل جرم محسوب می شود و سبب مجازات سنگینی نقدی تا حبس طولانی می شود . 

* لازم به ذکر است که لیست زیر امکان تغییر دارد و قبل از سفر به تور گرجستان حتماً داروهای همراه خود را با سفارت گرجستان چک نمایید *

1- استامینوفن کدئین (مخدر)

2- کلردیازپوکساید (روانگردان)

3- Difenoxilato (مخدر)

4- Clonazepam (مخدر)

5- coldax (حاوی سودوافدرین)

6- bencical (حاوی سودوافدرین) 

7- sudafed (حاوی سودوافدرین)

8- cold stop (حاوی سودوافدرین)

9- T-DOL-100 (حاوی ترامادول)

10- RAY-DOL-100 (حاوی ترامادول)

11- A-FERIN (حاوی کدئین)

12 SUDA COLD (حاوی سودوافدرین) 

 

مطالب مرتبط