تاخیر 7 ساعته پرواز مشهد نجف

تاخیر 7 ساعته پرواز مشهد نجف

پرواز مشهد ، نجف قرار بود ساعت 16 انجام شود که به دلیل عدم صدور مجوز از فرودگاه نجف برای شرکت کیش ایر انجام نشد. 
هم اکنون شرکت تابان مجوز انجام پرواز به فرودگاه نجف را دریافت کرده و پرواز جایگزین برای انتقال مسافران شرکت کیش ایر به مقصد نجف برنامه ریزی شده است. 
وی عنوان کرد: پذیرایی از مسافران این پرواز انجام شده و برنامه ریزی شده تا حدود ساعت 23 این پرواز انجام و مسافران مشهد را به مقصد نجف ترک کنند. 
فرودگاه مشهد بعد از مهرآباد، دومین فرودگاه پرتردد کشور است که به طور متوسط در شرایط عادی روزانه تا 180 پرواز از آن انجام می شود که این رقم در ایام اوج سفرها به 260 پرواز هم می رسد.