لغو تمامی پروازهای کیش ایر به نجف

لغو تمامی پروازهای کیش ایر به نجف

مدیر روابط عمومی فرودگاه های خراسان رضوی گفت: پروازهای شرکت هواپیمایی کیش ایر به مقصد نجف اشرف تا اطلاع ثانوی انجام نمی شود.

این مشکل به دلیل بدهی شرکت کیش ایر به فرودگاه نجف بروز کرده و این فرودگاه صدور مجوز برای پروازهای این شرکت را موکول به تسویه حساب آن نموده است. تعداد پروازهای شرکت کیش ایر به مقصد نجف از فرودگاه مشهد 6 پرواز در هفته بود. 

فرودگاه مشهد دومین فرودگاه پرتردد کشور پس از فرودگاه مهرآباد است که به طور متوسط در شرایط عادی روزانه تا 180 پرواز و تور و در ایام اوج مسافر روزانه تا 260 پرواز ورودی و خروجی در آن انجام می شود