موزه های آنکارا

موزه های آنکارا

آنکارا پایتخت استانبول و بزرگترین شهر این کشور بعد از استانبول می باشد. اگر تور آنکارا را برای سفر خود انتخاب می کنید ، بد نیست بدانید که این شهر ، بیشتر از آن که جاذبه های طبیعی آن مد نظر باشد ، موزه های متعدد آن چشمگیر است.  چرا که مرکز سیاسی و اقتصادی کشور است و اغلب موزه های رسمی و ملی ، در آن ساخته شده است.
تعدادی از بزرگترین موزه های آنکارا عبارتنداز:
موزه تمدن آناتولی
این موزه ، به عنوان موزه برتر در میان کشور های اروپایی در سال 2002 انتخاب شد.کل بنای این موزه ، دو ساختمان عثمانی را شامل میشود که نمای جذابی به این موزه داده است.  موزه ، گالری بزرگی  از آثار مکشوفه مربوط به دوران پارینه سنگی می باشد.
موزه هنر و مجسمه سازی 
در تور آنکارا ، بازدید از موزه ها ، قطعا بخشی از برنامه ی بازدیدی خواهد بود. در موزه هنر و مجسمه سازی ، هنر ترک زبانان از اواخر سال 1800 میلادی تا کنون ، به نمایش گذاشته شده است.
موزه فرهنگ شناسی
این موزه ، به نمایش تاریخ فرهنگی ملت ترک ، از زمان عثمانی ها تا کنون پرداخته است. وقتی در تور ترکیه به مناطق مختلفی سفر می کنید ، با لباس و اجناس سنتی ترک ها نیز آشنا میشوید که در این موزه نمونه هایی از آن ها موجود است.
موزه باستان شناسی
این موزه در سال 2015 به منظور ارتقای ارزش میراث فرهنگی ترکیه بنا نهاده شد. هدف از ساخت این موزه ، نمایش سازگاری مفهوم معماری معاصر با ساختار تاریخی آنکارا است.
موزه حمل و نقل هوایی
این موزه نمایش قدرت هوایی ترکیه در طول جنگ های متمادی این کشور با سایر کشورهای اروپایی می باشد.
موزه راحمی کچ
موزه راحمی کچ، در نزدیکی قلعه ی ورودی شهر آنکارا و به منظور نمایش صنایع حمل و نقل این کشور افتتاح شد.