هواپیمای ایرباس 330 دومین خرید ایران ایر از ایرباس به زمین نشست

هواپیمای ایرباس 330 دومین خرید ایران ایر از ایرباس به زمین نشست

دومین هواپیمای ایرباس خریداری شده که از مدل ایرباس 330 سری 200 است و ساعت سه صبح امروز به وقت محلی فرودگاه تولوز فرانسه را به مقصد ایران ترک کرده بود با شماره پرواز همای 700 حدود ساعت 9 صبح شنبه 21 اسفند ماه 1395 در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست.

ایرباس 330-200  دارای 238 صندلی شامل 32 صندلی بیزینس کلاس و 206 صندلی اکونومی کلاس است و برای مسافت های دوربرد کاربرد دارد. حداکثر سرعت این هواپیما 913 کیلومتر بر ساعت می باشد.

با لغو تحریم ها این دومین هواپیمای خریداری شده توسط می باشد ، هواپیمای ایرباس 321 خریداری شده ی اول دی ماه 1395 وارد ایران شد تا در تورها و مسافرات استفاده شوند