شهرهای تور اندونزی

  • بالی

    تور بالی


    شهر بالی ، که به جزیره خدایان نیز شهرت دارد ، چشم اندازی متنوع از تپه ها و کوه ها، سواحل ناهموار و شن...