برج سکوت تور یزد

برج سکوت تور یزد

محلی برای ضد عفونی کردن و طهارت مردگان قبل از سپپردن به آرامگاه ابدی . دخمه زرتشتیان که اروپائیان به آن برج سکوت یزد و زرتشتی ها به آن دادگاه میگویند محلی ویژه برای زرتشتیان شهر یزد است .

تا 40 سال قبل هنوز میتوانستید جسد هایی را بالای برج سکوت تور یزد ببینید که کم کم توسط کرکس ها در حال متلاشی شدن بودند. اما این عمل امروزه برای زرتشتیان ممنوع شده.

کاربردهای برج سکوت تور یزد :

در دین زرتشتی باورها بر این است که لحظه ای که روح از بدن جدا میشود ، بدن توسط شیاطین تسخیر شده و ناپاک است . برای جلوگیری از این نفوذ و تسخیر زرتشتیان جسد عزیزان خود را به دست عوامل طبیعت و پردگان محلی در بالای سقف صاف دخمه میسپارند.

بالای برج سکوت سه دایره متحد المرکز وجود دارد که محل قرار گیری اجساد را نشان میدهد . طبق آیین مردها در بیرونی ترین دایره ، زنان در دایره وسطی و بدن کودکان در داخلی ترین دایره قرار میگیرد. اجساد همان جا میمانند تا زمانی که کل بدن شان توسط عوامل طبیعی و پردگان از بین برود و تنها استخوان هایشان برجا بمانند .

پس از فرایند تصفیه و تطهیر ، استخوا ها به "محل امانت گذاری استخوان مرده ها " داخل یا نزدیک دخمه سپرده میشود .

محل های دیگری با هدف امانت گذاری استخوان مرده ها که برای این مراسم بکار میروند کشف شده که مربوط به قرن های چهارم و پنجم پیش از میلاد مسیح است .

بنایی مانند برج سکوت در خارج از شهر مومبایی (بمبئی) وجود دارد اما از نظر اهمیت و وسعت برج سکوت یزد ایران مهم ترین در نوع خود است .

با گسترش شهر یزد ایران دخمه بسیار به شهر نزدیک شد و به دلایل مختلفی استفاده خود را از دست داد. از دهه 40 به بعد استفاده از برج سکوت تور نوروزی یزد برای آیین تطهیر مردگان کاملا ممنوع شد و جامعه زرتشتی مجبور شدن مراسم تدفین خود را تغییر بدهند . امروزه بسیاری از زرتشتیان مردگان خود را در زیر خاک دفن میکنند .

امروزه برج سکوت ، دخمه  یا دادگاه دیگر برای مراسم تدفین استفاده نمیشود و براحتی میتوانید با یک تور نوروزی از این بنا قدیمی و جالب و تور محل های امانت گذاری استخوان ها که در نزدیکی برج هستند بازدید کنید .