بستیکه (دبی قدیم)

بستیکه  (دبی قدیم)

بخش بستیکه در اواخر قرن نوزدهم ساخته شد تا اقامتگاه بازرگانان ثروتمند ایرانی که برای معاملات مروارید و منسوجات به این شهر سفر می کردند، باشد. و به دلیل معاملات بدون مالیات و دسترسی آسان به نهر دبی مورد توجه قرار گرفت.

بررسی بستیکه منطقه قدیمی دبی :

بستیکه قسمت شرقی Bur Dubai را در کناره نهر اشغال می کند و ساختمان های مرجانی و آهکی که در این منطقه قرار دارند، که بسیاری از آنها دیوارهایی دارند که در بالای آنها برج های بادی قرار داده شده اند، به خوبی پاسداری و نگهداری می شوند.

 

Bastakia

 

برج های بادی در خانه هایی که در این منطقه قرار دارند به مثابه یک سیستم تهویه هوا عمل می کند به این صورت که باد درون این برج ها مبحوس می شود و سپس از طریق دودکش وارد خانه ها می شود. به نظر می رسد که بازرگانان ایرانی این طرح معماری (در خانه های ساحلی ایرانی رایج بوده است)، را از زادگاه خود به کشورهای خلیج فارس آورده اند.

مسیرهای باریک که بر اساس معماری ممتاز عرب ها طراحی شده اند، تا حد زیادی یادآور دوران گذشته و آهسته تر تاریخ تور دبی هستند. در این منطقه گالری مجلس را با کلکسیون بی نظیرش از مبلمان و سرامیک های سنتی عرب (که در یک برج بادی واقع شده است)، و همچنین تور گالری XVA با یک کلکسیون هنری معاصر (که در یکی از ساختمان های تاریخی قرار دارد) مشاهده خواهید کرد.