تجربه ای خاطره انگیز به شهر موزه ها در تور عراق

تجربه ای خاطره انگیز به شهر موزه ها در تور عراق

مکان های زیادی در سرتاسر جهان برای سفر و مشاهده وجود دارد که شاید کمتر کسی با شنیدن دیدنی ترین مکان های گردشگری به تور عراق فکر کند. در حقیقت اگر بتوان مسائل امنیتی در تور عراق را به نحوی پذیرفت و تمهیدات ایمنی را به درستی اندیشید می توان سفر با تور عراق را با لذت بیش تری تجربه کرد و البته از بهترین و زیباتری مکان های گردشگری از جمله موزه های بغداد، پایتخت عراق، دیدن نمود. اگر قصد دارید به این کشور داغ سفر کنید تجربه ای خاطره انگیز به شهر موزه ها در تور عراق خواهید داشت.


سفر و تجربه ای خاطره انگیز به شهر موزه ها در تور عراق 


بازدید از موزه ملی در تور عراق
موزه ملی عراق مجموعه ای ارزشمند در جهان است. شاید آثاری که در این موزه از دوران مختلف تاریخی به جای مانده اند را جز در تور عراق نتوانید در هیچ جای دنیا جست وجو کنید. این موزه اخیرا بعد از 12 سال بازگشایی شده است و خوش بختانه بخش اعظمی از ثروت آن به خوبی حفظ شده است.
پشت آثاری که در موزه با تور عراق مشاهده می کنید تاریخ پنج هزارساله این زمین نهفته است. تاریخی که نشانگر گنجینه های ذخیره شده در دل بین النهرین می باشد.  برخی از کنده کاری های روی سنگ ها که در تور مشاهده می کنید مربوط به 3500 سال قبل می باشند. بیش از 20 گالری در تور عراق و در موزه ملی مشاهده می کنید که اغلب با کهن ترین سنگ های قیمتی آراسته شده است.
بازدید از موزه بغدادی در تور عراق
این موزه جالب با تمام موزه هایی که ممکن است در اروپا دیده باشید متفاوت است. حدود 70 صحنه مختلف در قالب های متفاوت از مردم محلی در تاریخ عراق به تصویر کشده شده است. صنایع دستی این کشور نیز به نمایش گذاشته شده است که مجموعا تجربه ای خاطره انگیز به شهر موزه ها در تور عراق می باشد.