لمس تاریخ در خرابه های پمپی با تور ایتالیا

لمس تاریخ در خرابه های پمپی با تور ایتالیا

خرابه های پمپی را در تور ایتالیا ودر پای کوه وزوویو جست وجو کنید. کوهی آتشفشانی که خاکسترهای آن بعد از قرن ها هنوز هم در اطراف خرابه های این شهر در تور دیده می شود.  کاوش های باستانی در شهر سوخته و خرابه های پمپی نشان داده است که این نقطه بهترین نمونه باقی مانده از معماری وهنر رومی است. بعد از اولین نشانه های فوران کوه وزوویو کم کم جمعیت اطراف این کوه پراکنده شدند و با وقوع زلزله این خرابه خلوت تر شد. در حال حاضر با وجود امواج جزر و مدی زیادی که در اطراف خرابه در تور ایتالیا می بینید تنها 2000 نفر در این منطقه زندگی می کنند. لمس تاریخ در خرابه های پمپی با تور ایتالیا ممکن می شود! بازدید از این مکان تاریخی را از دست ندهید.


سفر و لمس تاریخ در خرابه های پمپی با تور ایتالیا


آنتی کواریوم پمپی در تور ایتالیا
آنتی کواریوم نمایشگاهی از آثار باستانی کشف شده در طول حفاری های مختلف است.  تصاویری از قربانیان حوادث اخیر شهر پمپی را می توانید روی حکاکی های دیوار جست وجو کنید که تقریبا در تور ایتالیا بی نظیر است!
میدان اصلی در پمپی
میدان اصلی این شهر رومی در نزدیکی معبد جوپیتر واقع شده است. ستون های مختلفی را در میدان مشاهده می کنید که قبلا جایگاه فروش موادغذایی بوده اند. 
بنای تئاتر پمپی
تئاتر بزرگ یا گراند تئاتر در تور ایتالیا بنایی شیب دار سنگی است که گتجایش 5000 نفر تماشاچی را داشته است. بهترین نمایش در شهرباستانی در دوران گذشته در گراند تئاتر و در مجاورت کوه های آتشفشانی برگزار می شده است. تئاتر بزرگ نمایشی تابستانه است که از 75 سال قبل از میلاد برای نواختن موسیقی و تماشای اجرا هنرمندان کاربرد داشته است. در اطراف تئاتر کتیبه هایی با حکاکی موفقیت گلادیاتور های رومی می بینید که بخشی از لمس تاریخ در خرابه های پمپی با تور ایتالیا هستند.