مقبره ژنرال تسو چین

مقبره ژنرال تسو چین

این مرد که بیشتر به خاطر غذای جوجه ای که درست می کرد به یاد می آید که حالا در زیر بتن های بزرگی دفن شده است

جوجه ی ژنرال تسو یک غذای چینی آمریکایی به حساب می آید، اما کمتر کسی به اسم مردی که بعد از می آید یعنی ژنرال زو زونگ تانگ فکر می کند. در حالی که در ایالت هایی ناشناس است، به احترام این مرد را در تور چین ژنرال می خواندند و مقبره بزرگی را هم برای او ساخته اند.

تصادفا، زونگ تانگ به خاطر نقش سرکوب کننده ای که در جنگ داخلی چین علیه آشوب گران تایپه ای داشت مشهور است.

 

مقبره ژنرال تسو

 

زمانی که ژنرال در 1885 از دنیا رفت، در چانگشا مرکز استان هونان دفن شد. مشخص نیست که چرا در شیانگیین به خاک سپرده نشد. قبر او یک سنگ آمفی تئاتر است که یک گنبد کوچک نیز دارد. گرچه مقبره بسته است اما کسی که از آنجا نگهداری می کند دروازه را باز می کند. مقبره با توجه به استاندارد هایی که مردم چین برای افراد مشهور مقبره می سازند ساده است. در واقع این بنا دوباره سازی شده است چرا که در انقلاب فرهنگی یک بار تخریب شده بود.

جوجه ی پر ادویه ای که اسم او را به همراه دارد در واقع تا قرن 20 اختراع نشده بود، هنوز هم بسیاری از غربی ها تنها چیزی که در مورد زونگ تانگ می دانند همین غذا است.

مقبره وی تقریبا در 15 دقیقه ای از ایستگاه جنوبی راه آهن چانگشا واقع است. راحت ترین راه تور این مقبره گرفتن تاکسی است. به خاطر اینکه این محل بسیار دور از مسیر است، از راننده تاکسی درخواست کنید تا بایستد.