مقبره یادبود 72 انقلابی چین

مقبره یادبود 72 انقلابی چین

یک کپی دقیق از مجسمه آزادی به مقبره 72 انقلابی چینی می نگرد

قبل از اینکه چین جمهوری باشد ، سلسله امپراطوری وجود داشت. سلسله برای هزاران سال باقی بود، بنابراین راه ساده ای نبود تا آن را شکست بدهید. در بین این انقلاب خیلی از جان ها از دست رفت.

در حین دومین خیزش گوانگ‌ ژو در آوریل سال 1911، صدها انقلابی به نایب السلطنه های محلی یورش بردند. در ابتدا پیروزی دور از دسترس به نظر نمی آمد، اما با آمدن سربازان سلطنتی کار سخت شد و در انتها قتل عامی بزرگ شکل گرفت. 86 جسد پیدا شد، که 72 نفر از آنها شناسایی شدند. آنها با همدیگر در نزدیک جایی که کشته شده بودند به خاک سپرده شدند، و یک مقبره بزرگ به همراه یاد بود برای بازدید کنندگان باقی ماند تا بدانند که چین چطور با این از خود گذشتگی ها پا به دنیای مدرن گذاشت.

ماجرای قرار گیری مجسمه آزادی بر فراز مقبره 72 تن انقلابی به اندازه خود انقلاب چین پیچیده و عجیب است . مجسمه بعنوان نمادی از انقلاب و آزادی در ابتدا برای سپاس گذاری از کسانی که برای فروپاشی سلسله تلاش کرده بودند به حساب می آمد، اما در سال 1936 با فشارهای زیاد حذف شد و با نماد خورشید و آسمان که مربوط به حکومت بود جایگزین شد. تا سال 1949 بعد از اینکه گوانگ‌ ژو آزاد شد با بقدرت آمدن حذب جدید مجسمه آزادی دوباره نصب شد، اما در دست مجسمه یک تفنگ قرار داده شد تا نمادی برای جمله معروف مائو که "قدرت سیاسی از درون لوله تفنگ رشد می کند." باشد .

در بین هرج و مرج انقلاب فرهنگی در دهه 60 و 70 میلادی، مجسمه بار دیگر حذف شد، در ابتدا با یک مشعل جایگزین شد که به مرور پایین کشیده شد. در سال 1982 یک مجسمه آزادی جدید را گذاشتند، که بسیار شبیه به مجسمه ای است که در نیویورک قرار دارد.

امروزه، بسیاری برای دیدن یادبود و مجسمه تاج دار به این منطقه می روند.