مناطق طبیعی ترکیه

مناطق طبیعی ترکیه

سرزمین تاریخ و آفتاب ، ترکیه ، در منطقه ای کره زمین واقع شده است که سه قاره ی بزرگ اروپا ، آسیا و آفریقا به هم می رسند. به همین دلیل ترکیه محل تلاقی مردمان مختلف با فرهنگ متفاوت از این سه قاره می باشد. مناطق طبیعی ترکیه با توجه به گستردگی این منطقه به  چند قسمت کلی تقسیم میشوند که آشنایی با آنها در سفر به ترکیه به شما کمک می کند.
منطقه مرمره
یکی از زیباترین مکان ها در طول تور ترکیه که دیدن آن را به شما توصیه می کنیم ، مرمره است.  مرمره در بخش شمالی ترکیه واقع شده است. این مکان منطقه پلی میان ترکیه و اروپا است.  نام گذاری آن به علت دریای مرمره است و همین دریا نیز سبب سکونت مردمان زیادی در این بخش شده است
منطقه اژه
این بخش ، به علت خط ساحلی پر رونقی که در مجاورت دریای اژه دارد ، از جمله دیگر مناطق پر رفت و آمد و البته توریستی در تور ترکیه است.  این منطقه در بخش غربی ترکیه واقع شده است و  چشم انداز متفاوتی نسبت به سایر بخش ها دارد. کوه ها در برخورد با دریا در این منطقه محدود میشوند و همین موضوع ، عامل تفاوت اژه و مدیترانه است که در تور ترکیه که سفر می کنید ، به خوبی مشهود است.
منطقه مدیترانه
در حدود 15 درصد از ترکیه ، در منطقه ی مدیترانه متمرکز شده است. مدیترانه ناحیه ی جنوبی ترکیه است و دره ها و دریا ، از میان کوه ها در این بخش عبور کرده اند. آب و هوا ی مدیترانه در بهار ، بهترین است و بنابراین خاک ها و مزارع این منطقه در این فصل ، پربار تر و دیدنی تر است.
منطقه ی سیاه
این منطقه ، به علت وجود دریای سیاه نام گذاری شده است. مجموعا 18 درصد از وسعت ترکیه ، به این بخش تعلق گرفته است.  دریای سیاه در بخش های شمالی ترکیه است و سواحل آن ، سنگی و صخره ای است.  کل این منطقه به وسیله ی دره های باریکی محصور شده است که سبب جدایی کامل آن از بخش های داخلی میشود.