موزه گردی در تور کره جنوبی

موزه گردی در تور کره جنوبی

گاهی سفر با تور تنها یک هدف  دارد: آشنایی با فرهنگ مملکت ها با استفاده از اماکن فرهنگی آن کشور. تور کره جنوبی قبل از هر چیز توری تاریخی است. تاریخچه این کشور و قدمت آن به هزاران سال قبل بازمیگردد و همین تاریخ کره جنوبی را به انتخاب اول کسانی که قصد سفر به خاور دور را دارند تبدیل کرده است. 
موزه های تاریخی از بهترین ابزارهای موجود برای آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم یک سرزمین می باشند. بنابراین موزه گردی در تور کره جنوبی را برای آشنایی با فرهنگ این کشور توصیه می کنیم.


راهنمای موزه گردی در تور کره جنوبی 


بازدید از کاخ موزه ملی تور کره جنوبی
این موزه مقبره ای سلطنتی در حدود 40 کیلومتری سئول است که محل حکومت طولانی ترین حاکم سلسله کنفوسیوسی به مدت 5 قرن می باشد. در تور کره جنوبی تقریبا نمی توان نام یک حاکم را ذکر کرد که در این عمارت سلطنت نکرده باشد. این مجموعه دربردارنده حدود 40 هزار آیتم شخصی پادشاهان است و دیدن آن ها برای مسافران در تور کره جنوبی قطعا جذابیت های خاص خود را دارد.
موزه کیمچی در تور کره جنوبی
کیمچی تنها یک غذا نیست؛ بلکه ترویج سنت غذایی کره جنوبی است که در سرتاسر شهر های کره جنوبی و به عنوان یک غذای همراه با وعده های غذایی سرو می شود. آشنایی با اصالت این غذا می تواند کاوش جذابی در تور کره جنوبی باشد.
موزه ملی خلق در تور کره جنوبی
این موزه به صورت مستقیم رویه های معیشتی ملت را به مسافران تور نمایش می دهد. تم این موزه تصاویری از شیوه زندگی خلق یا قومیت های مختلف کره ای می باشد.
بازدید از موزه تاریخ طبیعی زنان در تور کره جنوبی
این موزه اولین و قدیمی ترین موزه تاریخ طبیعی است که در تور کره جنوبی می بینید. مجموعه شامل نمونه آثار طبیعی کره ای، پرندگان حفاظت شده بین المللی، و گونه های بومی و نادر تازه است که موزه گردی در تور کره جنوبی را متنوع تر کرده است.