واقعیت تور تایلند

واقعیت تور تایلند

1 -    تا سال 1939، ( و مجددا از 1945 تا 1949) تایلند با تقسیم شدن به 77 استان یا changwat با نام سیام شناخته شده بود، برخی استادان پیشنهاد تغییر نام مجدد آن را دادند. تا تفاوت بین کشورهای تایلندی و غیر تایلندی بهتر مشخص شود.
2 -    75 درصد از جمعیت 63 میلیونی آن، را اقوام تایلندی تشکیل داده اند، 14 درصد از این جمعیت را چینی ها و مابقی را عموما مهاجرین از کشورهای همسایه مثل قبیله ی هیل تشکیل داده اند
3 -    مذهب عمومی آن ها، بودایی است. اسلام، بزرگترین اقلیت دینی این کشور است اما تقریبا تمامی تایلندی ها، برخی از اشکال آنیمیسم( پرستش روح) را انجام می دهند.
از سال 1932، این کشور، سلطنت مشروطه داشته است. بوهیمبول پادشاه،که به عنوان راما ی نهم (که پادشاه نهم از سلسله چاکری بوده است) شناخته شده است، بیشترین دوران حکومت در کل دنیا را در این منطقه، داشت. او از سال 1946 بر تخت پادشاهی نشسته بوده است. نخست وزیر فعلی، یینگلاک شیناوارتا، تنها 6 هفته پیش از پیروزی در انتخابات 2011 رای اکثریت مطلق، وارد سیاست شد.