واقعیت تور هند

واقعیت تور هند

1-    جمهوری هند، دهلی برای کیست؟ از افغانستان، جین، نپال، بوتان تا شمال، بنگلادش، میانمار، (بارما) تا شرق و پاکستان تا غرب، ادامه دارد.
2-    این هفتمین کشور بزرگ در دنیا است. بیش از سه میلیون کیلومتر مربع را پوشش داده است. و از نظر جمعیت بعد از چین با 1.22 میلیون نفر، دومین رتبه را دارد. 80 درصد این جمعیت را هندوها تشکیل می دهند، 13 درصدش را  مسلمانان و میلیون ها مسیحی، سیکی، بودایی، و برهمودایی در آن وجود دارند. در این کشور، 23 زبان رسمی با بیش از هزار زبان و گویش جزئی،  صحبت می شود. زبان هندی، زبان بیش از 40 درصد مردم این کشور است و زبان انگلیسی نیز زیاد استفاده می گردد.
3-    سیستم کاستی، فراگیر است و گرچه به باور هندوها غیر قابل فصل است، اما غیر هندوها را نیز در بر می گیرد. که این، باعث ایجاد نوسان های ویژه ای در مناطق روستایی می شود و ممکن است جایی که فرد در آن زندگی می کند و درس می خواند را نیز به او دیکته کند. 
4-    هشتاد و دو درصد مردان، در مقایسه با 65 درصد زنان و  74 درصد کل جمعیت، با سواد هستند.  
5-    هندوستان در حال حاضر دارای 400000 نفر میلیونر با ارزشی حدود 2.5 میلیارد دلار ، است، 
6-    راه آهن هندوستان، با حدود یک میلیون کارگر، بزرگترین کارفرما در این سیاره است،
7-    با تولید 1100 فیلم در هر سال،  و گردش مالی بیش از 4 میلیون دلار، صنعت فیلم سازی هندوستان از نظر تعداد بلیط در گیشه، بزرگترین صنعت فیلم سازی در دنیا است،