واقعیت تور چین

واقعیت تور چین

1-    چین با مساحت 9.6 میلیون کیلومتر مربع، چهارمین کشور پهناور دنیا است و با 1.35 بیلیون نفر، بیشترین جمعیت را روی کره زمین دارد. که از این تعداد، 92 درصد از نژاد قبیله ی هان هستند، و بقیه ی جمعیت را 60 اقلیت همچون مانگولا، وایقرس، تبتی تشکیل می دهند.
2-     مذاهب اصلی در چین، بوداییسم، تائوئیسم، مسیحیت هستند، هرچند که این کشور به طور رسمی، ملحد و لادین است.
3-    طولانی ترین رود چین، یانگزی نام دارد که 9675 کیلومتر طول دارد. بلندترین قله ی چین، کومولانگما- کوه اورست، با ارتفاع 8850 متر- در مرز نپال است   
4-    هیئت کمونیست چین، تنها مرکز سیاسی چین است و به سه بخش مجریه، مقننه و قضاییه تقسیم می شود. رهبر سیاسی (رئیس جمهور) و رهبر دولتی (نخست وزیر) از طریق رای گیری مردمی برای یک دوره 5 ساله انتخاب می شوند.
5-    پس از چندین دهه برنامه ریزی دولتی، اکنون اقتصاد این کشور مخلوطی از شرکت های بین المللی رو به کاهش و اصول بازار آزاد است.