گنجینه نشان های فرهنگی را در اوبود با تور بالی جست وجو کنید

گنجینه نشان های فرهنگی را در اوبود با تور بالی جست وجو کنید

در قلب بالی مکانی زیبا، آرام و بدون هیاهو از سایر نقاط در تور بالی ، اوبود را می بینید که تجربه عبادت، سیاحت و استراحت را به صورت همزمان برای گردشگران فراهم کرده است. اوبود ترکیبی از بهترین گنجینه های طبیعی، فرهنگی ، موزه و معابد است.  قایق سواری، دوچرخه سواری، گروه های ماجراجویی و بخش هایی برای مدیتیشن و کسب آرامش همگی در کنار هم مهیا شده است تا تور بالی بهترین تجربه شما در کشور اندونزی باشد.

جست وجو نشان های فرهنگی را در اوبود با تور بالی

کاخ سلطنتی و مراتع سبزی که تحت کشت برنج و سایر محصولات رفته اند را در اوبود، ارتفاعات مرکزی بالی واقع شده اند. نقطه ای که نشانگر فرهنگ بالیایی در تور است. گنجینه نشان های فرهنگی را در اوبود با تور بالی جست وجو کنید و مطمئن باشید لحظه ای از این سفر پشیمان نخواهید شد.

بازدید از غار فیل گواگاجا در تور بالی

گواگاجا سایت باستانی در جنوب اوبود است که در تور بالی می بینید.این غار از جنوب اوبود حدود 6 کیلومتر فاصله دارد و یادگاری از قرن یازدهم میلادی است. معبد هندو، کاوش های باستان شناسی و حمام کردن در آب چشمه از جمله فعالیت های جذاب در تور بالی با سفر به این غار است.

غار فیل گواگاجا تور بالی

تراس های برنج اوبود در تور بالی

تور بالی توری سنتی است و بازدید از تراس های برنج سنتی آن یادآور سیستم آبیاری سنتی سوباک است که در جنوب شرق آسیا رایج است. در روستاهای نزدیک اطراف می توانید تنوع  بی نظیر کنده کاری روی چوب را در محصولات سنتی منطقه در تور بالی مشاهده کنید.

تراس های برنج اوبود بالی

کاخ سلطنتی پوری ساران اوبود در تور بالی

نقطه عطف  در تور بالی را می توانید در کاخ سطنتی پوری ساران حس کنید که قطعا برای دوستداران هنر و معماری بالیایی جالب توجه است. کانونی که محل اقامت وارثان پی در پی افغان بوده است. گنجینه نشان های فرهنگی را در اوبود با تور بالی جست وجو کنید و در کاخ های سلطنتی گوشه ای از تاریخ را حس کنید.

کاخ سلطنتی پوری ساران اوبود