آب و هوای تایلند

آب و هوای تایلند

تایلند کشوری یک پارچه به لحاظ آب و هوایی نیست و بسته به مقصد اصلی شما در تور تایلند، لازم است که آب و هوای 4 منطقه اصلی در تایلند را بررسی کنید. به طور کلی برای تمام مناطق تایلند بهترین زمان جهت انتخاب تور تایلند ماه های نوامبر تا فوریه می باشد؛ اما با توجه به این که این ماه ها فصل تعطیلات برای ایرانی ها نیست، نابراین سایر ماه ها بیشتر از این زمان برای سفر با تور تایلند متقاضی دارد. آب و هوای تایلند با توجه به موقعیت جغرافیایی آن به سه نوع طبقه بندی میشود:
بخش های مرکزی و شمالی
بخش های شمالی و مرکزی تایلند شامل بانکوک، چیانگ مای، چیانگ رای، کانچانابوری و ایسان هستند. بعد از اتمام سرمای تابستان، رطوبت هوا در این مناطق به شدت افزایش می یابد و در ماه های می تا مارس به اوج خود می رسد. نوامبر کمترین حرارت و رطوبت را در ماه های مختلف سال به خود اختصاص داده است و اکتبر تا ژاویه هوا به صورت قابل توجه و بی سابقه در تور تایلند سرد میشود. آگوست و سپتامبر ماه های پربارشی در تور تایلند محسوب میشوند و هوا نیز شرجی خواهد بود.
خلیج تایلند
این منطقه آب و هوایی شهرهای کوه سامویی ، کوه تائو، هوآ هین و کوه چانگ  را در برمیگیرد که در ماه های دسامبر تا فوریه آب وهوای معتدل تر و مناسبی دارند و برای سفر با تور تایلند مناسب هستند. از ماه مارس دمای هوا اوج میگیرد و  در ماه های اکتبر و نوامبر با این که افت پیدا می کند، سبب شرجی شدن هوا در تور تایلند میشود.
دریای آندامان
آب و هوای این منطقه شامل شهرهای پوکت، کرابی، کوه فی فی، خائو لک و کوه لانتا می باشد. در حوالی این دریا در تور تایلند ، ماه های نوامبر تا می آب و هوای خشکی دارد و ژوئن و اکتبر حجم بالایی از بارش را به خود اختصاص داده اند.