جاذبه های گردشگری تور آلانیا

جاذبه های گردشگری تور آلانیا

بعد از آشنایی با مناطق طبیعی آلانیا، بهتر است که با بهترین مکان های این منطقه جهت بازدید اشنا شوید که بتوانید در مدت زمان محدود تور ترکیه، از شاخص ترین اماکن بازدید کنید. برج ها، قلعه ها، پارک ها و غارها،از جاذبه های توریستی آلانیا هستند که در ادامه با آن ها آشنا میشوید.

معرفی جاذبه های گردشگری تور آلانیا


قلعه آلانیا
قلعه آلانیا، نمایش شکوه و عظمت حکومت سلجوقیان در این منطقه است.از نقطه ای درست در ابتدا ورودی به قلعه، می توانید از نمای کوه کیلیکیه و دشت هامفیلیان لذت ببرید.درون این قلعه خرابه هایی شامل شش مخزن و هم چنین پوستر های کلیسایی فراوان دیده میشود.
قلعه احمدک
در راه حرکت به سمت قلعه آلانیا، روستایی را با نام احمدک مشاهده می کنید که در زمان سلجوقیان و عثمانی ها، یک چهارم ترکیه را در برداشت.امروزه یکی از قدیمی ترین مساجد را در تور ترکیه می توانید در این روستا مشاهده کنید .بلندترین سازه ای که از قلعه آلانیا قابل مشاهده است، قلعه احمدک می باشد.
برج قرمز
برج قرمز، ساختمانی 5 طبقه است که به اهداف دفاعی ، هر طبقه ی آن به صورت 8 ضلعی بناشده است. در مرکز برج یک مخزن جهت ذخیره آب وجود دارد که توسط کیقباد، سلطان دوران سلجوقیان، بنانهاده شده است و صرفا حالت دفاعی داشته است.
 Tersane
این مکان ، تنها کشتی سازی باقی مانده از دوران سلجوقیان است که به وسیله یک راهرو چوبی، از بندرقدیمی و برج قرمز، به این جا میرسید.
پارک آبی آلانیا
این سایت بزرگ، در مرکز آلانیا قرار گرفته است و فضای بزرگی شامل استخر ها و تفریحات آبی است که بهترین مکان برای تفریحات کودکان در طور تور آلانیا شمرده میشود.
 (دژ)İç Kale
درست در حوالی قلعه های آلانیا و در منطقه ی  İç Kale ، خرابه های زیادی دیده میشود که  شامل مخزن ها و پوسته های کلیسیایی است.