خطرناک ترین کوه های آتشفشانی اما دیدنی در تور آمریکا

خطرناک ترین کوه های آتشفشانی اما دیدنی در تور آمریکا

حدود 65 کوه آتشفشانی فعال در تور آمریکا قابل بازدید و جست وجو است که دانشمندان بازدید از آن ها را به عنوان خطرناک ترین فعالیت در تور آمریکا اعلام کرده اند. به عنوان مثال کوه سنت هلن از فعال ترین کوه های آتشفشانی در آمریکا است که تا به حال 12 نشانه فعالیت در سال های اخیر از آن مشاهده شده است. اگر چه آتشفشان و بخارهای آن برای اغلب افراد ترسناک به نظر میرسد اما بازدید از خطرناک ترین کوه های آتشفشانی اما دیدنی در تور آمریکا به عنوان جذاب ترین فعالیت برای توریست هایی محسوب میشود که فواصل زیادی را برای ماجراجویی در این قاره پرجنب وجوش طی کرده اند.


معرفی خطرناک ترین کوه های آتشفشانی اما دیدنی در تور آمریکا


به علت تغییر مسیر گدازه ها و سایر ترکیبات آتشفشان ها توصیه میشود که پیش از سفر مخاطرات را در نظر بگیرید. به علاوه شرکت در تور های کوه نوردی آتشفشانی ملزم به آگاهی کامل از شرایط هر یک از این کوه ها در تور آمریکا است.
آتشفشان دیدنی Kilauea در تور آمریکا
 Kilauea کوهی در حال فوران در هاوایی است که نامگذاری آن به علت فعالیت های فورانی مکرر آن است. اگر به اطراف این کوه در کوه پایه ها با تور آمریکا سفر کرده باشید مطمئنا افسانه های زیادی درباره فعالیت های این کوه شنیده اید. برخی معتقدند یکی از 5  الهه آتش  هاوایی در این کوه قرار گرفته است.
بازدید از کوه آتش فشان شرک در تور آمریکا
آتشفشان شرک یکی از دو کوه آتشفشانی در غرب اقیانوس آرام است که در تور آمریکا شهرت زیادی دارد. این کوه احتمالا خطرناک ترین عارضه در ماریانای شمالی است که باقی مانده کوه شرک یا بت پرستی در سال های 1981 می باشد. سطح فعالیت این کوه در حال حاضر به رنگ زرد است ؛ به این معنا که بازدید از خطرناک ترین کوه های آتشفشانی اما دیدنی در تور آمریکا با این سطح فعالیت امکان پذیر است.