خیابان های آنکارا

خیابان های آنکارا

با ورود به هر شهری ، با اولین چیزی که مواجه میشویم ، خیابان های شهر است. برخی از خیابان های شهر ، شاهراه های اصلی برای رفت و آمد هستند و حداقل آشنایی مختصری با این خیابان ها و عناصر موجود در ان ها ، از جمله فروشگاه ها ، مراکز و...در تور ترکیه ضروری است. 
در این بخش ابتدا به صورت مختصر با خیابان های آنکارا آشنا میشوید و سپس در آینده با جزییات بیشتری در ارتباط با فروشگاه ها و مراکز ، آشنا خواهید شد.


مهم ترین خیابان های آنکارا


•    خیابان هفتم
•    بلوار آتاتورک
•    خیابان Ayten 
•    خیابان Cinnah
•    بلوار قاضی مصطفی کمال
•    خیابان Mithatpaşa
•    خیابان Süslü
به صورت مختصر با برخی  از این خیابان ها آشنا میشوید:
خیابان هفتم
خیابان هفتم یا عشق آباد ، معروف ترین خیابان آنکارا است که احتمالا در تور آنکارا یک بار از این خیابان عبور می کنید. کافه و رستوران های زیادی در این خیابان وجود دارد. این خیابان به لحاظ جغرافیایی در قلب شهر واقع شده است.
بلوار آتاتورک
بلوار آتاتورک مهم ترین بلوار این شهر است. در تور ترکیه معمولا از این بلوار عبور می کنید، چرا که محل عبور بسیاری از سیاستمداران است و شاید مقر برخی نیز باشد. به این بلوار جاده پروتکل نیز می گویند.
خیابان Ayten
خیابان قدیمی ترین خیابان آنکارا است و از بخش های مرکزی شهر می باشد. بدان خیابان آلیس نیز می گویند. در تور ترکیه این نوع خیابان ها را زیاد میبینید؛ خیابان Ayten  در سال های قبل محل اصلی رفت و آمد نمایندگان حزب جمهوری خواه بوده است و بنابراین رفت و آمد های اداری زیادی در آن صورت می گیرفته است.
خیابان Cinnah
Cinnah یا جناح ، به افتخار بنیان گذار کشور پاکستان ، محمدعلی جناح به این عنوان شناخته شد و امروزه یکی از پرترافیک ترین و تجاری ترین خیابان های آنکارا به محسوب میشود.