شاهکار معماری کاخ وستمینستر لندن در تور اروپا

شاهکار معماری کاخ وستمینستر لندن در تور اروپا

شاید در تور اروپا کم تر جاذبه تاریخی و معماری جالب توجهی نظیر کاخ وستمینستر و برج ساعت لندن را ببینید که تا این اندازه شهرت و محبوبیت داشته باشند. کاخ وستمینستر و برج ساعت که به بیگ بن نیز شهرت دارد محل برگزاری پارلمان های مشترک در شهر لندن هستند. ساختمان های دولتی زیادی در اطراف این کاخ و برج ساعت در تور اروپا مشاهده می کنید که بر اهمیت این مکان افزوده اند. کاخ وستمینستر به لحاظ موقعیت جغرافیایی نیز خاص است و در بانک رودخانه  تمیزی قرار گرفته است. اگر بخواهید مکان اصلی این کاخ و برج ساعت را در تور به صورت دقیق ردیابی کنید باید شمال رودخانه را جست وجو کنید.
در صورتی که  بازدید از شاهکار معماری  کاخ وستمینستر لندن در تور اروپا را در برنامه خود قرار می دهید بد نیست پیش از سفر با تاریخچه و اهمیت این بنای تاریخی آشنا شوید.


معرفی شاهکار معماری  کاخ وستمینستر لندن در تور اروپا


وست مینستر از بزرگ ترین ساختمان های  پارلمانی در جهان است. اگر چه ساختمان های انگشت شمار بزرگتری نیز در تور اروپا وجود دارند اما هیچ کدام محبوبیت کاخ  وستمینستر لندن را ندارند.
طراحی کاخ وستمینستر لندن در تور اروپا
طراحی این کاخ تا حد زیادی پیچیده است. در حدود 1200 اتاق مجهز در این کاخ وجود دارد و دالان های آن گاهی بیش از 3 کیلومتر طول دارند. بیش از 100 راه پله بزرگ در کاخ دیده می شود که اتاق طبقات مختلف را به هم مربوط می کنند.
تاریخچه وستمینستر لندن در تور اروپا
کاخ برای اولین بار در قرن نوزدهم ساخته شده است؛ اما بخش های جدیدی در طول دو سال گذشته به آن افزوده شده است. برج جواهر مهم ترین قسمت این مجموعه در تور اروپا است که معماری آن و کل کاخ توسط سر چارلز بری صورت گرفته است. برج ویکتوریا بخش دیگری از شاهکار معماری  کاخ وستمینستر لندن در تور اروپا با 98 متر ارتفاع است که توسط شاهزادگان مورد استفاده قرار میگرفت.