عجایب باستانی را در آکروپولیس با تور یونان ببینید!

عجایب باستانی را در آکروپولیس با تور یونان ببینید!

آکروپولیس آتن و بناهای تاریخی آن نماد جهانی از روح و تمدن کلاسیک هستند و به شکل عظیم ترین مجموعه های معماری و هنری واگذار شده توسط یونان باستان در جهان و در تور یونانعاملی برای حیرت توریست ها از سرتاسر دنیا می باشند. در نیمه دوم قرن پنجم  پیش از میلاد مسیح آتن  پس از پیروزی در برابر ایرانیان و استقرار دموکراسی پیشرو در توسعه و گسترش نسبت به سایر شهرهای جهان شد و عصر هنر و اندیشه در این سرزمین رونق گرفت. معبد کوچک آتنا نایک از مهم ترین آثار تاریخی در تور یونان است و در همان سال ها ساخته شده است.این مجموعه به یادماندنی در تپه ای با 156 متر ارتفاع قرار گرفته است و معماری آن سبب شده است که بتوانید تمام عجایب باستانی ممکن را در آکروپولیس با تور یونان ببینید!

تجربه بازدید از عجایب باستانی در آکروپولیس با تور یونان

موقعیت جغرافیایی آکروپولیس در تور یونان

این بنا در میان تپه های سنگی در منطقه غربی یونان قرار گرفته است و بنای آن بازمانده تاریخی 330 سالن عظیم در دوران باستان بوده است. دیواری که در تور یونان و در این بنا میبینید چندین بار غنی سازی شده است و برای حفظ آن بازسازی های مختلف انجام شده است.

آکروپولیس در زمینی تپه ای و شیب دار واقع شده است.

آکروپولیس آتن یونان

وصف بنای آکروپولیس در تور یونان

بنای آکروپولیس در تور یونان به عنوان مهم ترین شاهد نفوذ رومیان به یونان شناخته میشود. امروزه در سراسر جهان نیز بناهای تاریخی نئو کلاسیک ازبناهای تاریخی آکروپولیس الهام گرفته شده اند.

آکروپولیس به طور مستقیم و ملموس با حوادث و اتفاقات گذشته همراه شده است. آثار تاریخی آن هنوز هم شاهد دستاورد های سیاستمداران یونانی نظیر تمیستوکلس است  که منجر به استقرار دموکراسی شده است. اندیشه فلاسفه آتن نظیر سقراط، افلاطون، دموستن و آثار معماری آن بازگو کننده تاریخ برای توریست هایی است که با تور یونان به این کشور سفر کرده اند.

در مجموع سفر با تور به این کشور فرصت خوبی است که عجایب باستانی را در آکروپولیس با تور یونان ببینید و با بخشی از میراث بشر آشنا شوید.