موزه چرتکه نانتانگ چین

موزه چرتکه نانتانگ چین

مهم ترین موزه در جهان که به طور کامل به چرتکه اختصاص داده شده است.

در شهر نانتانگ، در بالای رود خانه یانگ تسه نه تنها قدیمی ترین موزه چین ( در سال 1905 توسط چانگ چیان تاسیس شد) بلکه یکی از عجیب ترین موزه های دنیا قرار دارد .

 

موزه چرتکه نانتانگ چین

 

تور چین موزه چرتکه نانتانگ ، شامل بازدید از  6000 متر مربع نمایشگاه دائمی است، و بزرگترین موزه جهان که به چرتکه اختصاص داده شده است می باشد.

تمرکز اصلی بر روی چرتکه های چینی است، اگر چه دیگر فرهنگ ها را نیز پوشش می دهد. یافته های باستان شناسی چرتکه های هنری و مدرن ( شامل چرتکه هی بودایی و دائو و یک بتکده مینیاتوری که تماما با چرتکه ها ساخته شده است) و کاربردهای خلاقانه مثل استفاده چرتکه بعنوان تقویم را نشان می دهد. یک اثر هنری نیز چرتکه را در طول تاریخ چین به نمایش می گذارد.

 

موزه چرتکه نانتانگ چین

 

بیشتر اطلاعات تور ، شامل راهنماها فقط به زبان چینی است، اما چرتکه ها چیزهایی گفتنی برای خودشان دارند.

موزه در شمال مرکز شهر واقع شده است.