تور ایران

  • دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

    دهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته


    نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته، برای دهمین  بار امسال نیز برگزار گردید  این نمایشگاه از تاریخ 18 بهمن 95 در محل دائمی نمیشگاه‌های تهران شروع به کار نموده و تا 21 بهمن ماه به مدت 4 روز ادامه دارد. نمایشگاه گردشگری در 8 سال برگزار می گردد.  سالن‌های نمایشگاه ۳۱A ،۳۱B ،۳۵ ،۳۸ ،۴۰ ،۴۱ ،۴۴A ،۴۴B می باشند که  گروه‌های مختلفی شامل  هتل ها و...