تور یزد

  • برج سکوت تور یزد

    برج سکوت تور یزد


    محلی برای ضد عفونی کردن و طهارت مردگان قبل از سپپردن به آرامگاه ابدی . دخمه زرتشتیان که اروپائیان به آن برج سکوت یزد و زرتشتی ها به آن دادگاه میگویند محلی ویژه برای زرتشتیان شهر یزد است . تا 40 سال قبل هنوز میتوانستید جسد هایی را بالای برج سکوت تور یزد ببینید که کم کم توسط کرکس ها در حال متلاشی شدن بودند. اما این عمل امروزه برای زرتشتیان ممنوع ش...