هواپیماهای جت

  • ورود نخستین هواپیماهای امبرائر به ناوگان هوایی کشور

    ورود نخستین هواپیماهای امبرائر به ناوگان هوایی کشور


    مدیرعامل شرکت هواپیمایی کیش ایر از ورود نخستین هواپیماهای امبرایر برزیل به ناوگان هوایی کشور خبر داد و گفت: چهار فروند هواپیمای امبرایر 195 تا پایان سال جاری به ناوگان شرکت هواپیمایی کیش افزوده می شود. به گزارش ایرنا، هواپیمای مسافربری امبرائر 195 معروف به ئی- جت (E-Jet) از نوع هواپیماهای جت  مسافربری دو موتوره برزیلی هستند که در شرکت که در برزی...